Τα Κρασιά μας

Ερυθρός Ξηρός

Το ξεχωριστό οινοπεδίο των ιδιόκτητων βιολογικής καλλιέργειας αμπελώνων και η ελεγχόμενη παραγωγή τους συμβάλουν στην σωστή ωρίμανση και την υψηλή ποιότητα των σταφυλιών. Το οινοποιείο Γκουτσίδη επιλέγει και οινοποιεί εμπνευσμένους συνδυασμούς από γηγενείς και ξενικές ποικιλίες δημιουργώντας οίνους με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Ερυθρός Ξηρός συνοδεύει εξαιρετικά κόκκινα κρέατα, αλλαντικά και τυριά.

server_72t0y06xΕρυθρός Ξηρός